Protección de datos

Protección de datos De conformidade co disposto no Regulamento (UE) …

Protección de datos

De conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (GDPR), e a Lei Orgánica 3/2020, do 5 de decembro (LOPDGDD), informámoslle de que os datos persoais recollidos, trataranse baixo a responsabilidade de Asociación Ser por un interese lexítimo e para o envío de comunicacións sobre os nosos produtos e servizos, e conservaranse mentres ningunha das partes opóñase a iso. Os datos non se comunicarán a terceiros, salvo obrigación legal. Informámoslle de que pode exercer aos dereitos de acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos e os de limitación e oposición ao seu tratamento en Vilela nº 2 no concello de Navia de Suarna CP 27500 (Lugo) Email: info@casaquindos.org. Se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente, poderá presentar unha reclamación ante a autoridade de control en www.agpd.es